Особености на детското развитие в периода 3-6 години

Основни потребности на всяко дете

pexels-photo-65451
Физиологични
•    Подслон и закрила
•    Храна и чиста вода
•    Топлина и облекло
•    Поддържане на чистота и хигиена
•    Движение и почивка
•    Слънчева светлина и чист въздух
•    Пространство за движение и игра
•    Профилактика и лечение на болести и наранявания
•    Обучение по безопасност и грижа за себе си

Психологически
•    Държане, носене, люлеене и прегръщане
•    Привързаност, топли отношения и разговори
•    Непрекъснатост на инидивидуалните грижи
•    Сигурност, създавана от принадлежността към грижещо се семейство
•    Позната среда и уснатовен ред
•    Нови преживявания
•    Чувство за идентичност и значимост
•    Чувство за собствено достойнство чрез похвали и поощряване
•    Познаване и спазване на ограниченията в поведението

След 6-та си година децата  се нуждаят и от:

  • Възможности да се учат от опита и да правят грешки
  • Повишаване на личната, социалната и финансовата независимост
  • Възможности за поемане на отговорност за тяхното собствено поведени
  • Чувство за загриженост към другите хора
  • Възможности да дават принос към ежедневния живот в дома или в социалната група

 Особености на детското развитие в периода 3-6г.

До края на 3 год.

Социална сфера
•   Имитира възрастните и другарчетата си
•   Спонтанно демонстрира привързаност към някое дете
•   Може да спазва реда  в игри
•   Разбира смисълът на концепта мое и негово/нейно

Емоционална сфера

•    Спокойно изразява емоции
•    Може да изразява широк диапазон от емоции
•    Около 3 годишна възраст може лесно да се отдели от родителите
•    Демонстрира смяна на настроенията


Когниция

•    Може да включи механична играчка
•    Класифицира предмет от близкото обкръжение с картина в книга
•    Играе игри „наужким” с кукли, животни, хора
•    Сортира предмети по цвят и форма
•    Подрежда пъзели от 3-4 части
•    Разбира смисъла на думата „две”

Език
•    Може да следва инструкция от три-четири части
•    Разпознава и идентифицира почти всички познати обекти и картини
•    Разбира по-голяма част от изреченията
•    Разбира смисъла на предлозите „на”, „в”, „зад”
•    Използва изречения с дължина 3-4 думи
•    Може да каже своето име, възраст и пол
•    Използва местоимения (аз, ти, мен, ние, те)
•    Образува правилно някои форми на множествено число
•    Непознатите могат да разбират по-голяма част от речта му
Обща моторика
•    Катери се добре
•    Качва се и слиза по стълби като редува краката си
•    Рита топка
•    Тича лесно
•    Може да кара колело на три колела
•    Навежда се лесно, без да пада
Фина моторика
•    Може да рисува с молив или тебешир: линии отдолу-нагоре и обратно, отляво-надясно, кръг.
•    Може да обръща страниците на книга
•    Може да направи книга от повече от 6 блокчета
•    Може да държи молива в правилна та позиция за писане
•    Може да отвива и завива капачка на буркан, болтчета и винтове
•    Може да завърта въртящи се дръжки
Критерии за развитие
Бел. Ако детето демонстрира някои от следните симптоми-възможно е изоставане в развитието за тази възраст.
•    Често пада и се затруднява да се качва и слиза по стъпала
•    Говори глезено или неясно
•    Не може да построи кула от повече от 4 кубчета
•    Трудно манипулира с малки обекти
•    Не може да нарисува кръг, когато е на 3 месеца
•    Не може да общува с кратки фрази
•    Не играе игри „наужким”
•    Не разбира прости инструкции
•    Не проявява голям интерес към деца
•    Трудно се отделя от майка си или детегледачката
•    Слаб очен контакт
•    Ограничен интерес към играчки
•    Демонстрира сериозна загуба на умения, които вече е придобило.

До края на 4 год

Социална сфера
•    Има интерес към нови  преживявания
•    Може да се кооперира с други деца
•    Играе си на Мама или Татко
•    Много е изобретателно в игрите си „наужким”
•    Може да се облича и съблича
•    Преговаря и намира решения в конфликти
•    Може да бъде независимо
Емоционална сфера
•    Представя си, че непознати образи са „чудовища”
•    Възприема себе си като едно цяло-тяло, съзнание и чувства
•    Често не може да различи реалността от фантазията
Когниция
•    Правилно назовава няколко цвята
•    Разбира смисълът на броенето и познава няколко числа
•    Опитва се да решава проблеми от своя гледна точка
•    Започва да има реална чувство за време
•    Може да следва инструкция от три части
•    Може да повтори част от история
•    Разбира смисъла на „еднакво” и „различно”
•    Въвлича се във фантазни игри
Език
•    Усвоило е някои основни граматични правила
•    Служи си с изречения от 5-6 думи
•    Говори достатъчно ясно, за да го разбират непознати
•    Разказва истории
Обща моторика
•    Може да подскача на един крак и да се задържа на един крак около 5 секунди
•    Може да се качва и слиза по стълба без чужда помощ
•    Рита топка на далече
•    Хвърля топка над главата си
•    Може да хваща подскачаща топка
•    Пъргаво се движи напред и назад
Фина моторика
•    Може да прерисува квадратни форми
•     Рисува човешкото тяло с 2-4 части
•    Реже с ножица
•    Може да рисува кръгове и квадрати
•    Може да преписва някои главни букви

Критерии за развитие
Бел. Ако детето демонстрира някои от следните симптоми-възможно е изоставане в развитието за тази възраст.
•    Не може да хвърли топка над главата си
•    Не може да подскача на място
•    Не може да кара колело на три точила
•    Не може да хване тебешир между палеца и пръстите
•    Трудно драска
•    Не може да сглоби 4 блокчета на конструктор
•    Продължава да плаче и хленчи когато родителите ги няма
•    Не демонстрира интерес кум интерактивни игри
•    Игнорира присъствието на деца
•    Не разговаря с други хора освен с членовете на семейството
•    Не играе измислени игри
•    Съпротивлява се при обличане/събличане, лягане, ходене до тоалетна
•    Въргаля се по земята без контрол когато ядосано или оттегчено
•    Не може да прерисува кръг
•    Не използва изречения с повече от три думи
•    Не използва „мен” и „теб” правилно
•    Демонстрира сериозна загуба на умения, които вече е придобило.

от 5г. до края на 6г.

Социална сфера
•    Иска да има приятели
•    Иска да бъде като своите приятели
•    Съгласява се с правилата
•    Обича да пее, танцува и да играе роли
•    Демонстрира по-голяма независимост и може да отиде само нагости у съседско дете
Емоционална сфера
•    Осъзнава пола си
•    В състояние е да разграничи реалност от фантазия
•    Понякога се усамотява, понякога горещо желае да е в компания
Когниция
•    Може да преброи до 10 или повече
•    Правилно назовава поне 4 цвята
•    Разбира добре концепта време
•    Има познания за предметите в дома (пари, храна, устройства)


Език

•    Разказва част от история
•    Употребява изречения с повече от 5 думи
•    Използва бъдеще време
•    Разказва дълги истории
•    Казва си името и адреса
Обща моторика
•    Може да стои на един крак поне 10 секунди
•    Скача, прави салто
•    Върти се и се катери
•    Може да скача на въже


Фина моторика

•    Може да прерисува триъгълник и други форми
•    Може да рисува човешко тяло
•    Може да препише някои букви
•    Съблича се и се облича без чужда помощ
•    Използва вилица, лъжица и понякога нож
•    Грижи се за своите нужди (тоалетна, вода)


Критерии за развитие

Бел. Ако детето демонстрира някои от следните симптоми-възможно е изоставане в развитието за тази възраст.
•    Има плахи и боязливи действия
•    Много е агресивно
•    Не може да се отдели от родителите, силно протестира
•    Лесно се разсейва и трудно се концентрира върху определена дейност за повече от 5 минути
•    Не показва голям интерес да играе с деца
•    Отказва да отговаря на въпроси или отговаря вяло и кратко
•    Рядко използва фантазия или имитация когато играе
•    През по-голяма част от времето е тъжно
•    Не се въвлича в различни дейности
•    Избягва възрастните и децата
•    Не демонстрира широк спектър от емоции
•    Има проблеми при хранене, обличане или ходене до тоалетна
•    Не може да разграничи реалност от фантазия
•    Изглежда ненужно пасивно
•    Не може да разбира инструкции от две части, в които има предлог („Сложи куклата на леглото и сложи топката под масата”.)
•    Не може да каже правилно първото и фамилното си име
•    Не употребява правилно множествено число и минало време
•    Не разказва за преживяното през деня и за своите емоции
•    Не може да построи кула от 6-9 части
•    Не държи правилно тебешир или пастел
•    Трудно се съблича
•    Не може да си мие зъбите
•    Не може да си мие и изтрива ръцете
•    Демонстрира сериозна загуба на умения, които вече е придобило.

Свързани публикации