cropped-logo.gif

Образователен ценз

  • Магистър по клинична и консултативна психология, Софийски университет „Свети Климент Охридски”
  • Магистър по социална психология, Софийски университет „Свети Климент Охридски”

Професионална ангажираност:

  • Частен прием
  • Експерт /вещо лице/ към Софийски градски съд
  • Психолог към Първа частна детска консултативна клиника гр. София http://1dkk.bg/home/