Яна Аврамова

От първата ни среща асоциирам Диди с калейдоскоп – пъстрота, уникалност, безкрайни възможности. Диди е нестандартен психолог – нейната автентичност, освен в опита и знанията, е в изключителната й дарба да бъде дете, за да разбира децата. В това се крие и безкрайният й чар като възрастен – неприкрито любопитство, изследователски дух и сила да бъде себе си. Диди работи със сърце и аз съм благодарна, че обстоятелствата ни срещанаха, за да черпя от мъдростта й в старанието си да съм един добър родител на две деца.

Свързани публикации