Още малко за това, как да сме полезни на близък с пристъп на паника

Той ти казва:” Просто се успокой” Ти искаш да кажеш:” Добре, но КАК!?” Той казва:” Защо не можеш просто да се отпуснеш?” Ти искаш да кажеш:” Това е малко по-сложно, отколкото си мислиш!” Той...

Детските страхове –идентифициране

Важно!!! Инстинктите, свързани със страха, са в тесни взаимоотношения с агресията, тоест агресивното дете е уплашеното дете и чисто физиологично, възбудата, която то проявява когато действа агресивно, е същата, когато то е уплашено. Едното...

За детската тревожност с грижа

  Инстинктите, свързани със страха, са в тесни взаимоотношения с агресията, тоест агресивното дете е уплашеното дете и чисто физиологично, възбудата, която то проявява когато действа агресивно, е същата, когато то е уплашено. Едното...

49 фрази, които ще ви помогнат да успокоите детето, когато е разтревожено или уплашено

Всяко дете има своите страхове – те може да са породени от „чудовището, което живее под леглото“ или от съседското куче, което лае през нощта. Много често за нас възрастните причините за детските притеснения...