Сайтът в момента е в разработка.

В Публикации

Ще можете съвсем скоро отново  да четете множество статии в 13 големи систематизирани теми, ще има тематични видеа по различни теми и всичко ще бъде представено достъпно, синтезирано и прагматично-така че да ви е максимално полезно.

Във Въпроси и отговори

Ще може да ми задавате кратки въпроси, на които можете да получавате конкретни отговори, но при подобен тип консултиране, би трябвало да нямате свръхочаквания, тъй като всеки случай е специфичен, всяко семейство със своя динамика, всяко дете-различно. Онлайн консултирането в този си формат „въпроси-отговори“ може да даде само насоки, базиращи се предимно на хипотези. То не може да измести реалната комуникация между клиент и терапевт.

В Отзиви

Ще имате възможност да ми дадете обратна връзка за работата ми.

В Онлайн консултации

За вас, които нямате възможност да се срещнем лично в кабинета, бихте могли да си ангажирате час за консултация по Skype след предварително заплащане и уговорка с мен на телефон 0885438574 .

Ще имате  възможност да си ангажирате както един терапевтичен/консултативен  час, така и 15-минутка за кратка консултация с конкретни въпроси или казус.

Важно: Онлайн консултирането е удачно за обратна връзка и  при работа с възрастни.